dott dott dott

Sex and the city boxen
brist på sömn
hemma i dalarna
jobbat x2
sett två timmar gamla valpar
*f
 
*
gråtit
skrattat
sovit
skällt på den andra halvan
kramat på den andra halvan